Praktijkinformatie:

Jeugd en jongeren:

Vanaf januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Met alle gemeenten in Kennemerland heb ik een contract doordat ik aangesloten ben bij de coöperatie Psyzorg. Dit betekent dat de behandeling van kinderen en jongeren vergoed wordt. Een verwijsbrief van de huisarts of medische specialist is nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de gemeente.

 

Volwassenen:

Er is een contract afgesloten met VGZ. De merken IZA, IZZ, Univé, UMC, Bewuzt, Zekur.nl en Zorgzaam vallen hier ook onder. Wanneer u bij een van deze verzekeraars zit, zal de behandeling in zijn totaliteit vergoed worden en direct door mij aan de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Voor vragen kunt u contact met uw zorgverzekeraar opnemen.

 

Met ingang van 2014 geldt er zowel in de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ geen eigen bijdrage meer. Wel wordt er aanspraak gemaakt op het wettelijk eigen risico in de basisverzekering voor gemaakte zorgkosten. In 2016 is dit een bedrag van 385 euro per jaar. Uw verzekeraar zal dit bedrag bij u in rekening brengen, tenzij het maximaal eigen risico reeds is verbruikt door andere zorginstanties.

 

Als u niet bij VGZ verzekerd bent en u heeft een volledige restitutiepolis, dan betaalt u na afloop van de behandeling de kosten. Deze kosten kunt u dan bij uw verzekeraar declareren.

 

Als u niet bij VGZ verzekerd bent en u heeft een naturapolis, dan betaalt u na afloop van de behandeling de kosten. Deze kosten kunt u bij uw zorgverzekeraar declareren en een groot deel hiervan krijgt u vergoed. Het advies is om contact te zoeken met uw zorgverzekeraar en u goed te laten informeren over het percentage dat u vergoed krijgt als u zelfstandig de kosten declareert.

 

Tot slot:

Het is mogelijk dat consulten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar of de gemeente, bijvoorbeeld als er geen sprake is van een diagnose die valt binnen de verzekerde zorg. Wanneer dit het geval is, zal ik dit ook met u overleggen. Het is mogelijk om de begeleiding of behandeling toch op te starten. De kosten zal ik dan bij u aan het einde van de maand in rekening brengen. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie 'ozp niet-basispakketzorg' vastgesteld door de Nza is voor 2017: € 98,00. Het tarief dat de praktijk hanteert is  € 85,00.

Wanneer u zelf betaalt, is er geen verwijsbrief nodig.